Bánh que Mix

MIX Hot Chili 25g

MIX Hot Chili 25g

Bánh que giòn, vị ớt cay

MIX Spicy Tasty 25g

MIX Spicy Tasty 25g

Bánh que giòn, vị gà cay

MIX Korean BBQ Chicken 25g

MIX Korean BBQ Chicken 25g

Bánh que giòn, vị gà cay Hàn Quốc

MIX Nori Seaweed 25g

MIX Nori Seaweed 25g

Bánh que giòn, vị rong biển

MIX Smoked Bacon 25g

MIX Smoked Bacon 25g

Bánh que giòn, vị thịt xông khói xông khói

MIX Hot Chili 60g

MIX Hot Chili 60g

Bánh que giòn, vị ớt cay

MIX Spicy Tasty 60g

MIX Spicy Tasty 60g

Bánh que giòn, vị gà cay

MIX Korean BBQ Chicken 60g

MIX Korean BBQ Chicken 60g

Bánh que giòn, vị gà cay Hàn Quốc

MIX Nori Seaweed 60g

MIX Nori Seaweed 60g

Bánh que giòn, vị rong biển

MIX Smoked Bacon 60g

MIX Smoked Bacon 60g

Bánh que giòn, vị thịt xông khói xông khói

MIX Hot Chili 150g

MIX Hot Chili 150g

Bánh que giòn, vị ớt cay

MIX Korean BBQ Chicken 150g

MIX Korean BBQ Chicken 150g

Bánh que giòn, vị gà cay Hàn Quốc

MIX Original 150g

MIX Original 150g

Bánh que giòn, vị truyền thống, không cay

closeup
Zalo