Khăn giấy E'mos

Khăn giấy E'mos Premium 6 cuộn 3 lớp

Khăn giấy E'mos Premium 6 cuộn 3 lớp

Giấy vệ sinh Premium 6 cuộn - 3 lớp dai, mềm mịn và thấm hút tốt

E'mos Napkin

E'mos Napkin

Khăn ăn E’mos Premium Cocktail

Khăn ăn E’mos Premium Cocktail

Giấy mềm mịn, không mùi, tiện dụng và dễ tan trong nước.

Giấy vệ sinh E’mos Premium (6 cuộn - 2 lớp)

Giấy vệ sinh E’mos Premium (6 cuộn - 2 lớp)

Giấy vệ sinh Premium 10 cuộn - 2 lớp có hình cá heo xanh, dai, mềm mịn và thấm hút tốt

Kitchen  towel

Kitchen towel

Giấy vệ sinh E’mos Premium (10 cuộn - 2 lớp)

Giấy vệ sinh E’mos Premium (10 cuộn - 2 lớp)

Giấy vệ sinh Premium 10 cuộn - 2 lớp có hình cá heo xanh, dai, mềm mịn và thấm hút tốt

Khăn tay E'mos Premium

Khăn tay E'mos Premium

Giấy lụa E’mos Special Facial softpack 250 tờ

Giấy lụa E’mos Special Facial softpack 250 tờ

Giấy mềm mịn, dai, không mùi.

Giấy lụa E’mos Premium Facial softpack

Giấy lụa E’mos Premium Facial softpack

Giấy mềm mịn, dai, không mùi.

E'mos Classic 10 cuộn

E'mos Classic 10 cuộn

E'mos Classic 12 cuộn

E'mos Classic 12 cuộn

closeup
Zalo