Bánh kẹo

MIX Hot Chili 25g

MIX Hot Chili 25g

Bánh que giòn, vị ớt cay

Đậu phộng Koh Kae ChocoBall 22g

Đậu phộng Koh Kae ChocoBall 22g

Đậu phộng phủ sô cô la giòn, thơm ngon

YAPPY Senbei 150GR

YAPPY Senbei 150GR

Bánh gạo vị mặn, giòn xốp, thơm ngon

YAPPY Senbei 800GR

YAPPY Senbei 800GR

Bánh gạo vị mặn, giòn xốp, thơm ngon

YAPPY Snowy 150GR

YAPPY Snowy 150GR

Bánh gạo vị ngọt, giòn xốp, thơm ngon

YAPPY Snowy 800GR

YAPPY Snowy 800GR

Bánh gạo vị ngọt, giòn xốp, thơm ngon

MIX Spicy Tasty 25g

MIX Spicy Tasty 25g

Bánh que giòn, vị gà cay

Koe kae-cream coconut-17g

Koe kae-cream coconut-17g

MIX Korean BBQ Chicken 25g

MIX Korean BBQ Chicken 25g

Bánh que giòn, vị gà cay Hàn Quốc

Koe kae-shrimp 17g

Koe kae-shrimp 17g

MIX Nori Seaweed 25g

MIX Nori Seaweed 25g

Bánh que giòn, vị rong biển

Koe kae-cream coffee-17g

Koe kae-cream coffee-17g

MIX Smoked Bacon 25g

MIX Smoked Bacon 25g

Bánh que giòn, vị thịt xông khói xông khói

MIX Hot Chili 60g

MIX Hot Chili 60g

Bánh que giòn, vị ớt cay

MIX Spicy Tasty 60g

MIX Spicy Tasty 60g

Bánh que giòn, vị gà cay

Koe kae-wasabi 35g

Koe kae-wasabi 35g

Đậu phộng Koh-Kae vị dừa 100g

Đậu phộng Koh-Kae vị dừa 100g

MIX Korean BBQ Chicken 60g

MIX Korean BBQ Chicken 60g

Bánh que giòn, vị gà cay Hàn Quốc

MIX Nori Seaweed 60g

MIX Nori Seaweed 60g

Bánh que giòn, vị rong biển

KohKae-shrimp-can

KohKae-shrimp-can

MIX Smoked Bacon 60g

MIX Smoked Bacon 60g

Bánh que giòn, vị thịt xông khói xông khói

Koh Kae-Coffee-can

Koh Kae-Coffee-can

KohKae-wasabi-can 105g

KohKae-wasabi-can 105g

MIX Hot Chili 150g

MIX Hot Chili 150g

Bánh que giòn, vị ớt cay

closeup
Zalo