Tuyển Dụng

Mr. Mongkol – Advisor & Shareholder
Lắng nghe người Thaicorp
Mr. Mongkol – Advisor & Shareholder
Mr. Sombat – Sales Director
Mrs. Nhung – Vice Accounting Director
Mr. Boonsong – Factory Manager
Mr. Munish – Head Of North Operation
Mr. Fang – MKT Manager
Mr. Đức – Logistic Manager
Ms. Châu –Head of MT Manager
Ms. Vân – Sr. Accounting Manager
Ms. Diệu – ICB Accounting Manager
Mr. Pai - Deputy Sales Director
Ms. Jib – Finance & Accounting Management Manager
Mr. Suthinun –  ICB Production Manager (North)
YOUR MINDSET IS EVERYTHING. ADOPT THE RIGHT MINDSETS AND YOU CAN ACHIEVE GREATER SUCCESS IN BOTH THE WORKPLACE AND IN YOUR PERSONAL LIFE
Mr. Mongkol – Advisor & Shareholder,
LEADERSHIP REQUIRE ACTION
Mr. Sombat – Sales Director,
Life is like accounting everything must be balance
Mrs. Nhung – Vice Accounting Director,
ICHIBAN IN OUR HEART
Mr. Boonsong – Factory Manager,
Opportunities are not gifted, We create them
Mr. Munish – Head Of North Operation,
Believe in your heart, everything is possible
Mr. Fang – MKT Manager,
I've been working for TCI for over 8 years, I could say it is my second family. I feel lucky to be a part of the TCI group
Mr. Đức – Logistic Manager,
To be successful, you need to find the right person, not the best one
Ms. Châu –Head of MT Manager,
I am very grateful and proud to work in a friendly and professional environment at Thaicorp international (TCI)
Ms. Vân – Sr. Accounting Manager,
I am very pround that TCIG have reputation and really have big contribution to providing necessary products, green products, clean products to consumers. I look forward to working here longer and getting further steps in my work
Ms. Diệu – ICB Accounting Manager,
Nếu bạn muốn áp lực và thành công, hãy đến với TCI là nơi sẽ rèn luyện và mài dũa bạn trở nên kiên cường, mạnh mẽ và bền vững
,
TCIG là ngôi nhà thứ 2 của tôi và tôi sẽ xây dựng nó trở thành Ngôi nhà vĩ đại
Mr. Pai - Deputy Sales Director,
Chất lượng không bao giờ là một sự ngẫu nhiên. Nó luôn luôn là thành quả của sự nỗ lực thông minh
Ms. Jib – Finance & Accounting Management Manager,
Tất cả nhân viên là sự thành công của chúng tôi
Mr. Suthinun – ICB Production Manager (North),
Hạn nộp hồ sơ Tên công việc Mô tả ngắn Địa điễm Lương
31/12/2022

02 Quản lý Kinh Doanh Vùng: Tây Bắc (base tại Phú Thọ hoặc Vĩnh Phúc), Miền Trung

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Quản lý Kinh Doanh Vùng. NorthWest, NorthCoast Competitive/Cạnh tranh
31/12/2021

4 Giám sát Kinh Doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Giám sát Kinh Doanh Binh Phuoc, Ho Chi Minh, Hue, Quang Ngai Competitive/Cạnh tranh
31/12/2021

50 Nhân viên Đại diện Kinh Doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Đại diện Kinh Doanh NationWide/Toàn Quốc Competitive/Cạnh tranh
31/01/2022

100 Công nhân sản xuất

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng nhà máy sản xuất và phát triển chiến lược công ty, ICHIBAN Foods đang tuyển dụng nhiều vị trí Công nhân sản xuất. HaNoi, HCM Competitive/Cạnh tranh
28/02/2022

Quản lý ngành hàng/Trợ lý ngành hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Quản lý ngành hàng/Phó Quản lý ngành hàng Ho Chi Minh City 1
28/02/2022

Trợ lý Trưởng Ngành Hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Trợ lý Trưởng Ngành Hàng Ho Chi Minh City Competitive/Cạnh tranh
28/02/2022

2 Quản lý kênh Siêu Thị

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Quản lý kênh siêu thị. Ho Chi Minh City Competitive/Cạnh tranh
28/02/2022

Giám sát bán hàng kênh Siêu Thị

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển chiến lược công ty, Thai Corp International (Việt Nam) đang tuyển dụng vị trí Giám sát bán hàng kênh Siêu Thị. Ho Chi Minh City Competitive/Cạnh tranh
Zalo