Sản phẩm làm lạnh

Tàu hũ mềm Ome 300g

Tàu hũ mềm Ome 300g

Tàu hũ mềm Ome 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ Non 300 g

Tàu hũ Non 300 g

Tàu hũ Non 300g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ Momen 300g

Tàu hũ Momen 300g

Tàu hũ Momen 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ chiên 230g

Tàu hũ chiên 230g

Tàu hũ chiên 230g thơm ngon và béo

Tàu hũ chiên 65g

Tàu hũ chiên 65g

Tàu hũ chiên 300g

Tàu hũ chiên 300g

Tàu hũ chiên 300g thơm ngon và béo

Mì tàu hũ 220g

Mì tàu hũ 220g

Tofu Tokan 300g

Tofu Tokan 300g

Tokan 300g thơm ngon dai và cứng

Đậu phụ Làng mơ 500g

Đậu phụ Làng mơ 500g

Đậu phụ Làng mơ 500g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ trứng Ichi Sakura 160g

Tàu hũ trứng Ichi Sakura 160g

Tàu hũ trứng Ichi Sakura 160g thơm ngon, mịn và béo

Tàu hũ trắng Ichi Sakura 240g

Tàu hũ trắng Ichi Sakura 240g

Tàu hũ trắng Ichi Sakura 240g béo, thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ Tươi Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Tươi Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Tươi Ichi - Sakura 350g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ Non Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Non Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Non Ichi - Sakura 350g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ chiên Ichi - Sakura 500g

Tàu hũ chiên Ichi - Sakura 500g

Tàu hũ chiên Ichi - Sakura 500g thơm ngon và dai

Tàu hũ trắng Tafu 300g

Tàu hũ trắng Tafu 300g

Tàu hũ trắng 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

 Tàu hũ trứng Tafu 240g

Tàu hũ trứng Tafu 240g

Tàu hũ trứng Fuji San 140g

Tàu hũ trứng Fuji San 140g

Tàu hũ trứng Fuji San 140g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ trứng Fuji San 240g

Tàu hũ trứng Fuji San 240g

Tàu hũ trứng Fuji San 240g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ trắng Fuji San 220g

Tàu hũ trắng Fuji San 220g

Tàu hũ trắng Fuji San 220g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ trắng Fujisan 300g

Tàu hũ trắng Fujisan 300g

Tàu hũ trắng Jujisan 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

Sữa đậu nành Ichiban nguyên chất 350ml

Sữa đậu nành Ichiban nguyên chất 350ml

Sữa đậu nành nguyên chất, béo, thơm ngon, vị ngọt vừa

Sữa đậu nành Ichiban  nguyên chất 800ml

Sữa đậu nành Ichiban nguyên chất 800ml

Sữa đậu nành nguyên chất, béo, thơm ngon, vị ngọt vừa

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 350ml

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 350ml

Sữa đậu nành hỗn hợp đậu, béo, thơm ngon, vị ngọt vừa

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 800 ml

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 800 ml

closeup
Zalo