Sales Representative

Ngày đăng: 07/12/2021 - 02:47 PM

Mô tả công việc:

1              Tiếp nhận và triển khai kế hoạch bán hàng                 

 • Tiếp nhận mục tiêu bán hàng từ Giám sát kinh doanh.
 • Xây dựng các các kế hoạch thực hiện cho kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành mục tiêu bán hàng tại khu vực được phân công.
 • Xem xét kết quả kinh doanh khu vực đang phụ trách để đưa ra kế hoạch phù hợp nhằm mang lại sự tăng trưởng tích cực về doanh thu.

2              Thực hiện bán hàng      

 • Triển khai các chương trình bán hàng bám sát chặt chẽ theo chính sách của công ty.
 • Tìm kiếm, mở rộng, chăm sóc và trực tiếp bán hàng tại các điểm bán.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai quy trình bán hàng, mục tiêu bán hàng trọng tâm và hoàn thành KPI theo ngày, tuần, tháng và quý achieved daily, weekly, monthly and quarterly.
 • Đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng tại khu vực được phân công.
 • Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, marketing nhằm thúc đẩy hiệu suất bán hàng và đo lường ROI.
 • Đảm bảo lộ trình viếng thăm các điểm bán.

3            Khảo sát thị trường

 • Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh và cung cấp các phản hồi về tất cả các hoạt động của đối thủ.

Yêu cầu

 • Học vấn: THPT trở lên.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, trong ngành FMCG là một lợi thế.
 • Có khả năng triển khai công việc theo nhóm.
 • Giao tiếp tốt.
 • Máu lửa, làm việc chăm chỉ, triển khai công việc theo chỉ đạo từ Công ty.

Thông tin ứng tuyển

closeup
Zalo