Đậu phộng Koh-Kae

Đậu phộng Koh Kae ChocoBall 22g

Đậu phộng Koh Kae ChocoBall 22g

Đậu phộng phủ sô cô la giòn, thơm ngon

Koe kae-cream coconut-17g

Koe kae-cream coconut-17g

Koe kae-shrimp 17g

Koe kae-shrimp 17g

Koe kae-cream coffee-17g

Koe kae-cream coffee-17g

Koe kae-wasabi 35g

Koe kae-wasabi 35g

Đậu phộng Koh-Kae vị dừa 100g

Đậu phộng Koh-Kae vị dừa 100g

KohKae-shrimp-can

KohKae-shrimp-can

Koh Kae-Coffee-can

Koh Kae-Coffee-can

KohKae-wasabi-can 105g

KohKae-wasabi-can 105g

closeup
Zalo