Ichisakura

Tàu hũ trứng Ichi Sakura 160g

Tàu hũ trứng Ichi Sakura 160g

Tàu hũ trứng Ichi Sakura 160g thơm ngon, mịn và béo

Tàu hũ trắng Ichi Sakura 240g

Tàu hũ trắng Ichi Sakura 240g

Tàu hũ trắng Ichi Sakura 240g béo, thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ Tươi Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Tươi Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Tươi Ichi - Sakura 350g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ Non Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Non Ichi - Sakura 350g

Tàu hũ Non Ichi - Sakura 350g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ chiên Ichi - Sakura 500g

Tàu hũ chiên Ichi - Sakura 500g

Tàu hũ chiên Ichi - Sakura 500g thơm ngon và dai

closeup
Zalo