Sản phẩm Ichiban

Tàu hũ mềm Ome 300g

Tàu hũ mềm Ome 300g

Tàu hũ mềm Ome 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ Non 300 g

Tàu hũ Non 300 g

Tàu hũ Non 300g thơm ngon và mềm mịn

Tàu hũ Momen 300g

Tàu hũ Momen 300g

Tàu hũ Momen 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ chiên 230g

Tàu hũ chiên 230g

Tàu hũ chiên 230g thơm ngon và béo

Tàu hũ chiên 65g

Tàu hũ chiên 65g

Tàu hũ chiên 300g

Tàu hũ chiên 300g

Tàu hũ chiên 300g thơm ngon và béo

Mì tàu hũ 220g

Mì tàu hũ 220g

Tofu Tokan 300g

Tofu Tokan 300g

Tokan 300g thơm ngon dai và cứng

Đậu phụ Làng mơ 500g

Đậu phụ Làng mơ 500g

Đậu phụ Làng mơ 500g thơm ngon và mềm mịn

Sữa đậu nành Ichiban nguyên chất 350ml

Sữa đậu nành Ichiban nguyên chất 350ml

Sữa đậu nành nguyên chất, béo, thơm ngon, vị ngọt vừa

Sữa đậu nành Ichiban  nguyên chất 800ml

Sữa đậu nành Ichiban nguyên chất 800ml

Sữa đậu nành nguyên chất, béo, thơm ngon, vị ngọt vừa

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 350ml

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 350ml

Sữa đậu nành hỗn hợp đậu, béo, thơm ngon, vị ngọt vừa

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 800 ml

Sữa đậu nành Ichiban hỗn hợp đậu 800 ml

Sữa Đậu Nành túi 1 Lít

Sữa Đậu Nành túi 1 Lít

Kimchi kiểu Hàn Quốc 120 g

Kimchi kiểu Hàn Quốc 120 g

Kimchi kiểu Hàn Quốc 350 g

Kimchi kiểu Hàn Quốc 350 g

Kimchi kiểu Hàn Quốc 450 g

Kimchi kiểu Hàn Quốc 450 g

closeup
Zalo