Hoạt Động phòng chống Covid -19

Ngày đăng: 17/12/2021 - 03:58 PM

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng trên toàn thế giới và đặt ra thách thức chưa từng có đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo chỉ dẫn của WHO, vắc xin COVID-19 là an toàn và việc tiêm vắc xin sẽ giúp bảo vệ mọi người chống lại sự chuyển biến nặng và tử vong do COVID-19.

Hiểu được tầm quan trọng của vắc xin và mức độ nguy hiểm của vi rút Covid, Ban lãnh đạo TCIG đã phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp tiến hành tiêm vắc xin Covid cho toàn thể CBCNV nhanh và nhiều nhất có thể nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên và hoạt động kinh doanh.

TCIG-er đã được tiêm 2 liều vắc xin Covid: lần 1 vào ngày 25/06/2021 và lần 2 vào ngày  10/10/2021.

closeup
Zalo