Fujisan

Tàu hũ trứng Fuji San 140g

Tàu hũ trứng Fuji San 140g

Tàu hũ trứng Fuji San 140g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ trứng Fuji San 240g

Tàu hũ trứng Fuji San 240g

Tàu hũ trứng Fuji San 240g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ trắng Fuji San 220g

Tàu hũ trắng Fuji San 220g

Tàu hũ trắng Fuji San 220g thơm ngon, mềm mịn và béo

Tàu hũ trắng Fujisan 300g

Tàu hũ trắng Fujisan 300g

Tàu hũ trắng Jujisan 300g thơm ngon, mềm mịn và béo

closeup
Zalo