Media

ThaiCorp International Viet Nam Video

ThaiCorp International Viet Nam Video

Về chúng tôi ! Thai Corp International (Vietnam) hay THAI CORP, là một Công ty Phân phối Quốc tế có trụ sở tại Việt Nam. Là một thành viên của tập đoàn Berli Jucker Public Company Limited (Tập đoàn BJC), Thaicorp luôn nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, Thaicorp đã hợp tác với các công ty hàng đầu của Thái Lan để cung cấp cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất......

Learn more >>
Banh Que Mix Thailand_ MIX SPICY TASTY STICK

Banh Que Mix Thailand_ MIX SPICY TASTY STICK

Mix's products are always quality products and ensure food safety because they have undergone extremely thorough censorship and evaluation stages and are present in more than 30 countries around the world. .

Learn more >>
closeup
Zalo