Royal Foods shareholders visit TCI's Board of Directors

Date Submitted: 06/04/2021 - 09:22 AM

Royal Foods Limited Corporation’s shareholder executive& follower group had made a visit to Thai Corp International (Viet Nam)Co., Ltd (TCI) on July 25th, 2013 in an absolutely friendly atmosphere.
Danh sách các vị khách bao gồm:

1.     Ms. Methinee Udombunditkul

2.     Ms. Mathana Udombunditkul

3.     Ms. Rachit Piemphongsuk

4.     Mrs. Pailin Piemphongsuk

5.     Ms. Kobkul Thanawwatcharangkul

6.     Ms. Chomnoppasorn Thanawwatcharangkul

7.     Mrs. Jongjin Chatlekavanich

8.     Mrs. Tichaporn Lerlukkana

9.     Ms. Monchai Peamhongsuk

10.   Mrs. Siriphat Suthanwong.

11.   Mr. Kriangsin Themsoonkhorn

12.   Mr. Tanawat Temsoonthorn

13.   Ms. Dararat Kositwongsakul

14.   Mr. Pichai Kositwaongasakul

15.   Mr. Inthorn Songvisava

16.   Ms. Haroethai Songvisava

17.   Mrs. Orawan Pakornsiriwongs

18.   Ms. Prapasson Charoensapsakhon

19.   Ms. Jintana Sungwarinta

20.   Ms. Suwannee Anujareearpa

Ban giám đốc Thai Corp International cùng tập thể nhân viên đã tiếp đón các vị khách quý rất nồng nhiệt. Trước giờ khách đến, đội ngũ nhân viên cùng các thành viên trong ban lãnh đạo đã tập dược trước việc tiếp đón để đảm bảo không có sơ sót nào xảy ra.

Đúng 17h45 các thành viên cổ đông đã có mặt tại trụ sở Công ty của TCI, Ông Mongkol Banthrarungroj  – Giám đốc điều hành TCI đã dẫn đoàn đi tham quan tổng thể Công ty và khu vự nhà máy sản xuất.

Cuộc họp chính thức diễn ra vào lúc 18h cùng ngày do Giám đốc điều hành – ông  Mongkol chủ trì. Các quản lý cấp cao của TCI đã có dịp chào hỏi và gặp mặt các cổ đông quan trọng của Royal Foods.

Mặt khác, các vị khách mời đã được tìm hiểu thêm lịch sử hình thành và quá trình phát triển cũng như tiềm lực bay cao hơn nữa trong tương lai của Thai Corp International thông qua một Video Clip phát trong buổi họp.

Cuộc họp kết thúc trong sự hài lòng của cả hai bên.

Zalo